نویسنده = ایزدی، محمد سعید
تعداد مقالات: 1
1. رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 17-30

سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی