نویسنده = محمودی آذر، امین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 33-46

رحیم هاشم پور؛ امین محمودی آذر؛ سید فواد مومن مرعشی