نویسنده = مشفقی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 91-100

حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان


2. تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 63-74

سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی