نویسنده = مکی نیری، ثریا
تعداد مقالات: 1
1. تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری؛ مطالعه موردی: بلوار گلستان شهر اهواز

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 69-82

ندا خضیری عفراوی؛ محمد ابراهیم مظهری؛ ثریا مکی نیری