نویسنده = شعله، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قلمروهای همگانی براساس مشاهده و تحلیل الگوهای فعالیتی-رفتاری (موردپژوهی: پیاده‌راه احمدی شیراز)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 45-62

مهسا شعله؛ علیرضا صادقی؛ پیمان نجفی؛ زهرا خاکسار