نویسنده = نسترن، مهین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیر رسمی در شهر مرزی بانه

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 91-101

مهین نسترن؛ کامران ربیعی؛ کامیار عبدخدا