نویسنده = امین زاده گوهرریزی، بهرام
تعداد مقالات: 2
1. مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول TOD (مورد مطالعه: منطقه ۱۲ شهر تهران)

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 17-28

مهرداد رحمانی؛ سعید رستگار؛ بهرام امین زاده؛ شیوا نوری؛ بابک امین زاده


2. بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 15-26

بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سعید توحیدی راد؛ روشنک اسدی