نویسنده = توکلی نیا، جمیله
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 19-32

مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ مهدی چمنی مقدم