نویسنده = افشانی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه محله ای نمونه موردی؛ محله فهادان شهر یزد

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 65-76

حمید محمدی؛ سید علیرضا افشانی؛ هادی ترک شوند