موضوعات = شهر اسلامی-ایرانی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 55-66

علیرضا محمدی.؛ ابراهیم فیروزی مجنده


3. بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی- اسلامی برپایه اصول نوشهرگرایی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 3-12

غلامرضا لطیفی؛ ندا صفری چابک