موضوعات = پایداری شهری
تعداد مقالات: 27
1. تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (مورد پژوهی: شهراصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

زهرا بابایی فروشانی؛ یونس چنگلوایی


2. ارزیابی ابعاد و راهبردهای شهر شاد در محلات مشهد (مطالعه موردی: محله طبرسی در بافت قدیمی و محله فارغ‌التحصیلان در بافت جدید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

فرشاد نوریان؛ رضا قاضی؛ سیدسجاد عبدالله پور رزکناری


3. بررسی اثر حرارتی گیاهان در فضاهای شهری با مدل PMV (نمونۀ موردی محلۀ ازگل تهران)

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 119-130

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده مریم حسینی؛ هانیه صنایعیان؛ غلامرضا جاپلقی


4. تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 3-16

مژده عرفانی؛ سید حسین بحرینی؛ منوچهر طبیبیان


6. بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 41-54

گلناز مرتضایی؛ محمود محمدی؛ فرشاد نصراللهی؛ محمود قلعه نویی


9. سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 5-16

رضا مختاری؛ اسماعیل علی اکبری؛ بختیار خسروی


11. سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-62

علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده


12. رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 17-30

سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی


13. سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 31-46

غلامرضا خوش فر؛ رضا بارگاهی؛ شهاب کرمی


14. کاربرد کلان-داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 83-91

فرشاد نوریان؛ سمانه حجازی


16. ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 59-74

مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی


23. ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 13-23

کیومرث حبیبی؛ جاهده تکیه خواه؛ محمد آزاد احمدی