شهر اسلامی-ایرانی
تبیین رفتار آکوستیکی و کیفیت منظر صوتی راسته‌های بازار تبریز مبتنی بر ارزیابی‌های عینی و ذهنی

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی

دوره 10، شماره 39 ، مرداد 1400، ، صفحه 83-98

https://doi.org/10.34785/J011.2021.714

چکیده
  منظر صوتی حوزه­ای از مطالعات شهری است که به کیفیت صدای شنیده­شده در فضاهای شهری می­پردازد و متأثر از شاخصه­های متعددی است. یکی از این شاخصه­ها رفتار آکوستیکی فضاست که وابسته به ویژگی­های محیطی فضاست. تراز فشار صوت و زمان واخنش(پایداری صدا پس از تولید صدا) دو مؤلفه­ای هستند که روشن­کننده رفتار آکوستیکی فضاها هستند. کیفیت ...  بیشتر

طراحی شهری
مدل ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ، ادراکی ، عملکردی و اجتماعی، نمونه موردی: خیابان امام ارومیه

معصومه آیشم؛ مرتضی میرغلامی

دوره 5، شماره 19 ، مرداد 1395، ، صفحه 69-80

چکیده
  امروزه مفهوم مکان و حس مکان یکی از مهمترین مسائل پیش روی شهرسازی معاصر است.درگذشته شهرها از توانایی بالایی در جهت برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند. اما امروزه در غالب شهرها فضاهایی ایجاد می شوند که فاقد هویت و معنا بوده و صرفا تقلیدی از سایر نمونه هاست.تکرار الگوهای بی هویت و غربی در فضاهای شهری موجب به حاشیه رانده شدن اصول ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز

مرتضی میرغلامی؛ مهسا شکرانی دیزج؛ امین صدیق فر؛ سیده مریم موسویان

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1394، ، صفحه 55-66

چکیده
  امنیت جزو نیازهای اولیه انسانی و در سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو، بعد از نیازهای اولیه، در رده دوم قرار دارد. اهمیت موضوع سبب شده تا مفهوم امنیت به یکی از اولویت‌های اساسی نظریه‌پردازان شهری تبدیل شود. جدای از اثرات اجتماعی ناشی از وجود محیط‌های امن شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان و بهبود کیفیت‌های محیطی، تبیین نقش کالبدی شهر ...  بیشتر