نشریه علمی- پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان در ارزیابی اخیر مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1395 با کسب کیفیت Q1 و ضریب تاثیر 0.268 رتبه اول نشریات علمی- پژوهشی گروه هنر و معماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را کسب کرده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی (https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx) مراجعه نمایید.

 

 

 فصلنامه مطالعات شهری دانشگاه کردستان براساس جلسه ی مورخ 1388/10/20 به شماره ی ثبت 88/10459 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 161927 مورخ 1390/08/22 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نموده است.

 
 
 
 
شماره جاری: دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 3-127 

3. اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت‌ فرسوده گلستان، سبزوار

صفحه 33-46

مژگان جعفری؛ بهرام سیاوش پور؛ هادی سلطانی فرد؛ اباصلت عسکری


5. نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

صفحه 65-76

فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ عباس ابوالقاسمی؛ حسن اکبری؛ شعیب کاسه‌گر محمدی