هیئت تحریریه نشریه مطالعات شهری از همه داوران محترم بخاطر صرف وقت و تلاششان در ارزیابی مقالات این مجله صمیمانه تشکر می کند.

 

# نام داور سمت / سازمان شهر کشور
1 ابراهیم زاده، صمد UNSW University Sydney Australia
2 ابراهیم زاده، عیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران
3 احمدی، حسن دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران
4 احمدی، سلمان دانشگاه کردستان سنندج ایران
5 احمدی، قادر دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
6 احمدی، محمدآزاد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ایران
7 احمدی زاد، ارمان دانشگاه کردستان سنندج ایران
8 احمدزاده، خالد دانشگاه کردستان سنندج ایران
9 ادیب زاده، بهمن دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
10 ایراندوست، کیومرث دانشگاه کردستان سنندج ایران
11 ایزدی، محمد سعید  دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
12 اسدی، ایرج دانشگاه مازندران ساری ایران
13 اسدپور، علی دانشگاه هنر شیراز شیراز ایران
14 اسماعیل زاده، حسن دانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران
15 افراخته، حسن دانشگاه تربیت معلم تهران ایران
16 اکبری، حسن دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران
17 ایمانی جاجرمی، حسین دانشگاه تهران تهران ایران
18 امین زاده، بهناز دانشگاه تهران تهران ایران
19 آنامرادنژاد، رحیم بردی دانشگاه مازندران ساری ایران
20 برک پور، ناصر دانشگاه هنر تهران ایران
21 بصیرت، میثم دانشگاه تهران تهران ایران
22 بمانیان، محمدرضا دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
23 بیننده، مسعود دانشگاه فرهنگیان سنندج ایران
24 بهرامی، بختیار دانشگاه کردستان سنندج ایران
25 بهرامی، رحمت اله دانشگاه پیام نور تهران ایران
26 بهزادفر، مصطفی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
27 پاکشیر، عبدالرضا دانشگاه شیراز  شیراز ایران
28 پیری، عیسی دانشگاه زنجان زنجان ایران
29 پرتوی، پروین دانشگاه هنر تهران تهران ایران
30 پریزادی، طاهر دانشگاه خوارزمی تهران ایران
31 پژوهان، موسی دانشگاه تهران تهران ایران
32 پورباقر، سمیه دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران
33 پورجوهری، امیرحسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تهران ایران
34 پورموسوی، سید موسی دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران ایران
35 تقوایی، علی اکبر دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
36 توکلی نیا، جمیله دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
37 ثقفی اصل، آرش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز تبریز ایران
38 جوانرودی، کاوان پژوهشگر مسائل شهری سنندج ایران
39 جواهری پور، مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران
40 حاتمی نژاد، حسین دانشگاه تهران تهران ایران
41 حبیب، فرح دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران
42 حبیبی، سید محسن استاد دانشگاه تهران تهران ایران
43 حبیبی، فاتح دانشگاه کردستان سنندج ایران
44 حبیبی، کیومرث دانشگاه کردستان سنندج ایران
45 حبیبی، میترا دانشگاه هنر تهران تهران ایران
46 حیدرآبادی، ابوالقاسم دانشگاه آزاد اسلامی بابل ایران
47 حقی، محمدرضا دانشگاه رازی کرمانشاه ایران
48 حمزه نژاد، مهدی  دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
49 حنایی، تکتم  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایران
50 حناچی، پیروز دانشگاه تهران تهران ایران
51 خادم زاده، محمد حسن دانشگاه تهران تهران ایران
52 خاکزند، مهدی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
53 خاکساری رفسنجانی، علی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
54 خانی، سعید دانشگاه کردستان سنندج ایران
55 خیرالدین، رضا دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
56 خسروی، خبات Guelph University Guelph Canada
57 خضری، سعید کردستان سنندج ایران
58 خلیجی، محمد علی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز اهواز، ایران
59 خلیقی، نینا دانشگاه کردستان سنندج ایران
60 خلیلی، احمد دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
61 داداش پور، هاشم دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
62 دانش مهر، حسین دانشگاه کردستان سنندج ایران
63 درویش، بهروز دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
64 رازپور، مهدی دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران
65 ربانی، طاها دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
66 رزاقی اصل، سینا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران
67 رستمی، شاه بختی دانشگاه پیام نور تهران ایران
68 رفیعیان، مجتبی دانشگاه تربیت مدرس تهران تهران ایران
69 رنجبر، احسان دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
70 رئیسی، مرضیه دانشگاه کردستان سنندج ایران
71 زارعی، مجید دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین ایران
72 زارعی، محمد ابراهیم دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
73 زالی، نادر دانشگاه گیلان رشت ایران
74 یزدان پناه، محمدرضا دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین ایران
75 زمانی، بهادر دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
76 ساشورپور، مهدی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ایران
77 ساعد موچشی، رامین دانشگاه تهران تهران ایران
78 سجادزاده، حسن دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
79 سعیدی، مهدی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
80 سعیدی رضوانی، نوید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ایران
81 سلطانی، علی دانشگاه شیراز شیراز ایران
82 سلطان پناه، هیرش دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ایران
83 سلیمانی، سارا دانشگاه کردستان سنندج ایران
84 شافعی، رضا دانشگاه کردستان سنندج ایران
85 شاهمرادی، بهزاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران
86 شاهیوندی، احمد دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
87 شیخی، حجت - دانشگاه ایلام ایلام ایران
88 شیخی، محمد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
89 شعله، مهسا دانشگاه شیراز شیراز ایران
90 شیعه، اسماعیل دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
91 شکیبا منش.، امیر دانشگاه هنر تهران تهران ایران
92 شکوری، علی دانشگاه تهران تهران ایران
93 شمسی پور، علی اکبر دانشگاه تهران تهران ایران
94 شهابی، هیمن دانشگاه کردستان سنندج ایران
95 صادقی، علیرضا  دانشگاه شیراز شیراز ایران
96 صادقی پی، ناهید دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
97 صالحی، اسماعیل دانشگاه تهران تهران ایران
98 صدر موسوی، میر ستار دانشگاه تبریز تبریز ایران
99 صرافی، مظفر گروه شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
100 ضیایی، محمود دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
101 طالعی، محمد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران
102 عادلی، زینب دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه قزوین ایران
103 عبادی، هادی دانشگاه رازی  کرمانشاه ایران
104 عباس زاده، شهاب دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران
105 عبدالهی، مجید دانشگاه پیام نور  تهران ایران
106 عزیزی، محمد مهدی دانشگاه تهران تهران ایران
107 عظیمی، نورالدین دانشگاه گیلان رشت ایران
108 علاء الدینی، پویا دانشگاه تهران تهران ایران
109 علیپور، میثم دانشگاه بجنورد بجنورد ایران
110 علیزاده، هوشمند دانشگاه کردستان سنندج ایران
111 علیقلی زاده، ناصر دانشگاه مازندران ساری ایران
112 علوی پناه، سید کاظم دانشگاه تهران تهران ایران
113 غفاری گیلانده، عطا دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران
114 فارسی محمدی پور، علیرضا دانشگاه کردستان سنندج ایران
115 فاروقی، دکتر فرزین دانشگاه کردستان سنندج ایران
116 فریادی، شهرزاد دانشگاه تهران تهران ایران
117 فرجی راد، خدر پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی تهران ایران
118 فرج زاده، منوچهر دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
119 فرجی سبکبار، حسنعلی دانشگاه تهران تهران ایران
120 فنی، زهره دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
121 قادرزاده، امید دانشگاه کردستان سنندج ایران
122 قادرمزی، حامد دانشگاه خوارزمی تهران ایران
123 قدمی، مصطفی دانشگاه مازندران ساری ایران
124 قربانیان.، مهشید دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
125 قره‌بگلو، مینو دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
126 قلعه نویی، محمود دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
127 قهرمانی، هومن  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران
128 کاظمیان، غلامرضا دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
129 کبگانی، محمد دانشگاه شیراز شیراز ایران
130 کریمی، محمد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران
131 کرمانشاهی، شهاب الدین دانشگاه تهران تهران ایران
132 کریمی مشاور، مهرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
133 کلانتری، محسن دانشگاه زنجان زنجان ایران
134 کلهرنیا، بیژن دانشگاه رازی زنجان ایران
135 کهزادی، سالار دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه سنندج ایران
136 یگانه، منصور دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
137 لطفی، سهند دانشگاه شیراز شیراز ایران
138 لطفی، صدیقه دانشگاه مازندران ساری ایران
139 لک.، آزاده دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
140 ماجدی، حمید دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران
141 محمدی، اکبر دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا  بویین زهرا ایران
142 محمدی، جمال دانشگاه کردستان سنندج ایران
143 محمدی، حمید دانشگاه یزد یزد ایران
144 محمدی، علیرضا دانشگاه محققی اردبیل اردبیل ایران
145 مدیری، آتوسا دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران
146 میرغلامی، مرتضی دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
147 میر کتولی، جعفر دانشگاه گلستان گرگان ایران
148 مطوف، شریف دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
149 مظلومی، مهرداد دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین قزوین ایران
150 معصومی، میثم دانشگاه تهران تهران ایران
151 معینی، سید مهدی پژوهشگر مسائل شهری تهران ایران
152 مفیدی شمیرانی، سید مجید دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
153 مقدم، شهرزاد دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران
154 مقصودی، مهران دانشگاه تهران تهران ایران
155 ملک، محمد رضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران ایران
156 ملکشاهی، غلامرضا دانشگاه مازندران ساری ایران
157 ممدوحی، امیر رضا دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
158 منتظرالحجه.، مهدی دانشگاه یزد یزد ایران
159 منصوری، سیّد امیر دانشگاه تهران تهران ایران
160 منوچهری، صلاح الدین دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان ایران
161 مهدوی نژاد، محمد جواد دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
162 موحد، علی دانشگاه خوارزمی تهران ایران
163 مولانایی، صلاح الدین دانشگاه کردستان سنندج ایران
164 نژاد ابراهیمی، احد دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
165 نسترن، مهین دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
166 نظری، فرهاد دانشگاه ایوان کی تهران ایران
167 نظم فر، حسین دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران
168 نقدی، اسداله دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران
169 نوریان، فرشاد دانشگاه تهران تهران ایران
170 هاشم پور، رحیم دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین ایران
171 ویسی، صلاح الدین دانشگاه کردستان سنندج ایران
172 یوسفی، زاهد دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران