کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار شهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 57-70

رسول بابانسب؛ اصغر ضرابی