آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3372
تعداد پذیرش 307
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 2490
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1780

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 321
تعداد مشاهده مقاله 508618
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1441722
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 134 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 694 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 9 %