اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3234
تعداد پذیرش 282
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2365
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1692

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 297
تعداد مشاهده مقاله 479225
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1360342
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 459 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 103 روز
درصد پذیرش 9 %