اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3265
تعداد پذیرش 291
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2406
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1718

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 489272
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1378393
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 450 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 103 روز
درصد پذیرش 9 %