اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3161
تعداد پذیرش 277
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2302
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1648

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 466711
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1318085
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 463 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 103 روز
درصد پذیرش 9 %