کلیدواژه‌ها = شهروند الکترونیک
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 57-70

رسول بابانسب؛ اصغر ضرابی