کلیدواژه‌ها = سلولهای خودکار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 51-62

هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی