نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه کردستان

چکیده

توسعه شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عوارض و مسائل گوناگونی را به همراه داشته است. ظهور شهرهای کوچک و نوبنیاد، با ماهیت روستا شهری، پدیده‌ای است که  بسیاری از کشورهای مختلف و از جمله ایران با آن روبرو هستند. مزایای شهرهای کوچک در تعادل بخشی در توسعه‌ی منطقه‌ای و زندگی در شهرهای کوچک، باعث شده است تا در سال‌های اخیر در سیاست‌گذاری توسعه شهری و ملی توجه بیشتری را به خود جلب کنند. این شهرها با وجود نقاط قوت و فرصت‌های متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه در امور مالی با مشکلات زیادی روبرو هستند. شهرهای کوچک، با گرایش‌های شهری، در دل خود، سادگی روستا را دارند و غالباً از مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستایی برخوردارند، این شهرها با ماهیتی ویژه، دارای مشکلات خاص خود (از جمله منابع مالی ناپایدار، ضعف نیروی انسانی و فنی و ...) هستند و از این رو نیازمند مدیریت ویژه هستند. از رو در این نوشتار با نگاهی تازه به مدیریت شهری در شهرهای کوچک، سعی شده مشکلات مدیریتی فراروی این شهرها شناسایی و تاحدی تحلیل گردد. به این منظور ضمن بررسی کتابخانه‌ای اسناد و اطلاعات موجود، در یک بررسی میدانی، با استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه با شهرداران چند شهر در استان‌های کرمانشاه، همدان و کردستان، چند و چون مشکلات مدیریتی این شهرها تحلیل شده است. اطلاعات به دست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که عمده‌ترین مسأله بر سر راه مدیریت شهری در شهرهای کوچک، مسائل مالی و کمبود منابع مالی پایدار است، که البته این ضعف با مشکلاتی همچون عدم انتخاب صحیح مدیران، عدم استفاده از فرصت‌های موجود (به دلیل ضعف مدیریتی و اقتصادی) تشدید می‌شود؛ این بررسی نشان می‌دهد که تامین مالی و درآمد پایدار برای شهر و استفاده از تجربه‌های بخش خصوصی، از نیازهای ضروری مدیریت شهری در شهرهای کوچک است. همزمان این شهرها باید به رفع مشکلاتی در عرصه نیروی انسانی، فنی و ظرفیت‌ سازی در حوزه‌های مختلف توجه جدی نشان دهند. اگرچه محدودیت منابع مالی خود عاملی اصلی در دامن زدن به سایر مشکلات، همچون کاستی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های انسانی و فنی است، اما مقایسه شهرهای مختلف نشان می‌دهد که مدیریت شهری و نوآوری مدیران شهری به عنوان یک عامل تعیین کننده، نقشی اساسی در کاهش مشکلات مالی و مادی شهرهای کوچک دارد. همچنین شهرهای کوچک دارای وضعیت و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خاص هستند که برای این شهرها ممکن است به فرصت‌های مانند بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی موجود، و تهدیدهایی مانند ندیده گرفتن قوانین و مقررات موجود بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Management Challenges of Towns from the Influential Groups Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Kayoumars Irandoost 1
  • Amin Amini 2

چکیده [English]

Urban development in the world, particularly in developing countries, has adhered various issues and complications. Nascent rise of towns, having urban-village nature is a phenomenon facing in many different countries including Iran. Role of towns in balancing regional development and life style in towns has resulted in attracting more attention in national and urban development policy-making in recent years. These towns with strengths and opportunities ahead are faced with many problems, especially in terms of financial management. Towns, with urban trends, have village simplicity nature and basically have the rural economic and social relations. Having special nature, these towns have their own problems (such as unstable financial resources, manpower and technical weaknesses, etc.); hence, require special management. With a new look to the urban management in towns, this paper deals with identifying and to some extend analyzing towns facing management problems. For this purpose, we analyzed the management problems through studying available documents and data collection using questionnaire and face-to-face interview with mayors of some of the towns in Kermanshah, Hamedan, and Kurdistan Provinces. The information achieved from this study reveals that the main issue faced by urban management in towns is financial issues and shortage of stable financial resources, accelerated by problems such as improper manager selection, lack of using available opportunities (due to the economical and management weakness). Our results indicated that financial support and stable income for town as well as utilizing experiences of private sector are among the essential requirements of urban management in towns. Meanwhile, these towns should fix the problems in the field of human resources, technical and show serious attention to the capacity building in various areas. Although the limited financial resources are the main factor fueling to other problems such as infrastructure defects, and technical and human capacities, but comparing different towns shows that urban management and innovation of urban managers as a determinant factor play a critical role in reducing financial and material problems in towns. Nevertheless, towns have their own particular social and cultural characteristics, which may result in creating opportunities such as beneficiary of the available social capital, and threats such as ignoring the present regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban management
  • towns
  • urban problems
  • influential groups