ارتقای کیفیت محله های مسکونی با رویکرد طب سوزنی شهری(مطالعه موردی: محله‌ی تجریش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی شهری،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه برنامه ریزی شهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

3 شهرسازی، هنر و معماری، تربیت مدرس، تهران

چکیده

توسعه‌ شهرها، افزایش جمعیت افراد و شدت گرفتن شهرنشینی موجب پدید آمدن مسائل متعددی در زمینه‌ها‌ی مختلف مانند فرسودگی و افول کالبدی در بیشتر شهرهای جهان شده است. این موضوع علاوه بر ایجاد اثرات کالبدی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به محلات شهری تحمیل نموده است. بنابراین بررسی، سنجش و شناخت این پیامدها و اتخاذ راه­حل برای برون­رفت از شرایط موجود و ارتقای آن ضروری می­نماید. هدف از این پژوهش، تبیین رویکرد طب سوزنی شهری در راستای تدوین چارچوب ارزیابی و ارائه‌ راهکارهای محلی به منظور ساماندهی مسائل و معضلات موجود در مقیاس محلات شهری است. پژوهش حاضر در هدف، بنیادی _ کاربردی، از نظر ماهیتِ پژوهشی، توصیفی _ تحلیلی و به لحاظ روش، از ساختار توصیفی _ پیمایشی بهره می‌گیرد. محله‌ تجریش در شهر تهران به عنوان محدوده‌ مطالعه این پژوهش انتخاب شده است. این محله یکی از هسته­های تاریخی شهر تهران بوده و نقش فرامحلی به واسطه‌ وجود پتانسیل‌های متعدد به خود گرفته است. اما امروزه با مشکلاتی مانند فرسودگی و افول کالبدی، مشکلات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی درگیر است. در تحقیق پیشِ رو برای سنجش راهکارهای طب سوزنی شهری در محدوده مطالعه، ابتدا پس از مرور پایگاه نظری، ابزارها و راهکارهای طب سوزنی شهری، به تبیین نظام­های تأثیرگذار در ابعاد کالبدی _ محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای مشخص نمودن پهنه­های مداخله در محله تجریش پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از روش تحلیل شبکه، به تحلیل نتایج حاصل از عواملی مانند ذی­نفعان مؤثر در محدوده، نتایج احتمالی طب سوزنی شهری و نیز محرک­های مؤثر در محدوده اقدام شده است. سپس در راستای اعمال محرک‌های طب سوزنی شهری بر پهنه‌های مداخله، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم­افزار(Expert Choice)، اولویت­بندی محرک­ها صورت گرفته و پس از آن با بهره­گیری از تکنیک سوات(SWOT) به تحلیل پهنه­های مداخله پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد، مکان­هایی مانند بازار تجریش، روددره مقصودبیک، بوستان آرزو و موزه موسیقی، حساس­ترین نقاط محله را برای اعمال محرک­های مداخله تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the Quality of Residential Neighborhoods with Urban Acupuncture Approach (Case Study: Tajrish Neighborhood)

نویسندگان [English]

 • javad mahdianpoor 1
 • mohammad taghavi zavareh 2
 • hamidreza saremi 3
1 Urbanplanning,Art and Architecture facultyو Tarbiat modares university
2 urban planning department Tarbiat modares university
3 urbanism, art and architecture, tarbiat modares, tehran
 • Amato, f., Bellarosa, S., Biscaglia, G., Catalano, L., Graziadei, A., Metta, A.,   Scaringi, F. (2015). “Serpentone Reload” an experience of citizens involvement in regeneration of peripheral urban spaces. Computational Science and its Applications--ICCSA 2015(698-713). Springer, Cham.
 • Azizi, M., Bahareh, B., (2017). The role of development stimulus projects in the rehabilitation of the central tissues of cities (Case Study: Historical Context of Yazd City (. Journal of Honarhaye Ziba, No.  4, 5-16. [ in Persian].
 • Baft Shahr Consulting Engineers., (2003). Study of Urban Development Issues in Region 1, Additional studies of the spatial and spatial organization, Department of Urban Planning and Architecture, Tehran municipality.  [ in Persian]. 
 • Bardauskaite , G. (2011) .Compost City. Sustainable Urban Design ,1-32.
 • Bohannon, L.(2004). the urban catalyst concept: toward successful urban revitalization. Master Thesis of Landscape Architecture, VIRGINIA.
 • Casagrande, M. (2011). Urban Acupuncture. World Architecture.
 • Gladwell, M .(2009). Difference, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big. United States: Little Brown.
 • Harjoko, T. Y. (2009).Urban Acupuncture: An Alternative. Informal Settlements and Affordable Housing. 1-15.
 • Harjoko, T.Y. (2009). Urban Kampung: Its Genesis and Transformation into Metropolis, with particular reference to Penggilingn, Jakarta, ISBN-10: 3639081900; ISBN-13:978-3639081909, VDM Verlag Dr. Muller Publisher.
 • Houghton, K., Foth, M., & Miller, E. (2015). Urban Acupuncture: Hybrid Social and Technological Practices for Hyperlocal Placemaking. Journal of Urban Technology, 3-19.
 • Iaconesi, S., & Persico, O. (2014). Urban acupuncture in the era of ubiquitous media. J Community Inf.
 • Kaye, L (2010). Could cities' problems be solved by urban acupuncture?
 • Kim KS, Choi YS. (2015). Incremental iteration method for fast page rank computation. Proceedings of the 9th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication.
 • Lerner, J. (2014). Urban Acupuncture. Washington: Island press.
 • Manistar Parse Consulting Engineers., (2009). Tehran Neighborhood Identity Structural Design, Tajrish Neighborhood, Tehran. [ in Persian].
 •   BIBLIOGRAPHY  Marzi, M., & Ancona, N. (2004). Urban acupuncture, a proposal for the renewal of Milan’s urban ring road. ISoCaRP Congress. Milan,Italy.
 • McDonough, W. and M. Braungart (2002), Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Thins. North Point Press
 • Mohamadi, R., (1994). Acupuncture, Mystery of the health, Quarterly of Parastari va Mamayi e Iran, 1-5.  [ in Persian].
 

 •  Newman, M. (2009), Networks: an introduction: Oxford University Press,.
 • Opsahl .T, Agneessens. F, and Skvoretz. J (2011). "Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths," Elsevier.
 • Shidan, C., & Qian, S. (2011). “Urban Acupuncture” Strategy in the Urban Renewal. Wuhan, China: Department of Architecture, School of Urban Design, Wuhan University.
 • Stupar, A., & Savcic, V. (2009). The New Urban Acupuncture: Intermodal Nodes between Theory and Practice. 499-505.
 • Taylor, J. L. (1987), ‘Evaluation of the Jakarta Kampung Improvement Program, in Skinner, J., John L. Taylor and Emiel A. Hegelin, Shelter Upgrading for the Urban Poor: Evaluation of the Third World Experience.
 • Tortosa, L., Vicent, J., Zamora, A., & Oliver, J. (2010). A Neural Network Model to Develop Urban. In International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, 31-40.
 • Weiss  K.,  Hamann  M.,  Kinney  M.,  Marsh  H.,  (2011).  Knowledge  Exchange    and Policy  Influence  in  a  Marine  Resource  Governance  Network,  Journal  of  Global Environmental  Change.
 • Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows. The police and neighborhood safety  , 1-9.