تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه تهران

2 فارغ التحصل کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

چکیده

بررسی اسناد توسعه منطقه ­ای استان فارس همواره نشان داده است که فاصله بین ایده ­آل ­های مطرح شده تا واقعیت­های محقق شده بسیار زیاد است و سبب مسئله شدن چگونه فائق آمدن بر عدم قطعیت­های پیش روی نیروهای پیشران چشم­ انداز گردیده است. این پژوهش با هدف شناسایی عدم قطعیت­های پیش روی چشم­ انداز توسعه استان فارس و تعیین چارچوب فضایی حاصل از سناریوهای مختلف به رشته تحریر درآمده است. به این منظور با استفاده از روش خبرگی، از متخصصان امر خواسته شد تا با توجه به چشم ­انداز توسعه استان فارس به بیان عدم قطعیت­ها بپردازند. سپس با مقایسه دو دویی عدم قطعیت­ها در تحلیل ساختاری، هفت عدم قطعیت شبکه­ های آزاد راهی و بزرگ راهی، سرعت زیرساخت­های فناوری اطلاعات، حمل و نقل بار هوایی، دسترسی به دریا، تکنولوژی و فناوری و شبکه ریلی به عنوان عدم قطعیت­های کلیدی حاصل از این دو روش تعیین گردید. اما بنا به نقش مهم، دو متغیر (مدیریت منطقه­ ای و منابع آب در تحقق چشم­ انداز استان فارس) نیز به عنوان عدم قطعیت در نظر گرفته شدند. در مرحله بعد با در نظر گرفتن روندهای چشم ­انداز توسعه استان در کنار عدم قطعیت­های شناسایی شده اقدام به تعیین سناریوهای قوی به کمک تحلیل آثار متقاطع متوازن گردید. نتایج این تحلیل نشان دهنده 21 سناریو قوی در تحقق ­پذیری چشم­ انداز است که به سه سناریو کلی­تر شامل: عملکرد قوی محلی با چند عملکرد ملی، عملکرد قوی ملی با چند عملکرد بین­ المللی و عملکرد قوی بین ­المللی با یک عملکرد ملی تلفیق شد و  به ازای هر یک از این سناریوها، راهبردها و شاخص­ های نظارتی تعریف گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The spatial realization scenarios for Fars province vision based on uncertainties

نویسندگان [English]

  • Farshad Noorian 1
  • Hamidreza Bahmanpour Khalesi 2
1 Associate Professor School of Urban and Regional Planning College of Fine Arts University of Tehran
Abbott, John (2009). Planning for Complex Metropolitan Regions: A better Future or a More Certain One? Journal of Planning Education and Research, 28(4):503-517

Abbott, John (2012). Planning as managing uncertainty: making the 1996 livable region strategic plan for greater Vancouver. Planning Practice & Research, 27(5):571-593

Arcade,Jacques, Godet,michel, Meunier,Francis and Roubelat, Fabrice (2000). Structural Analysis With the MICMAC Method & Actors’ Strategy With MICMAC Method.

Berger, Roland (2013). Scenario-based Strategic Planning Developing Strategies in an Uncertain World. London: Spinger. 37-39

ESPON (2014). Making Europe Open and Polycentric Vision and Scenarios for the European Territory 2050. ESPON.2-12

Fars province long-term plan (2004). Shiraz: Fars Province’s Planning and Management Organization. [in Persian]

Fars province development theoretical basis (2012). Shiraz: Fars Province’s Planning and Management Organization. [in Persian]

Fars province physical plan (2010). Shiraz: Fars province’s Ministry of Road and Urban Planning. [in Persian]

Grubler, Arnulf, Ermoliev, Yuri, Kryazhimskiy (2015). Coping with uncertainties-example of modeling approaches at IIASA. Technological Forecasting and Social change. 98:213-222

Islamic Iran’s Town and Country Planning: Summery report of the first phase (1984). Tehran: Iran’s Planning and Management Organization. 263-264 [in Persian]

Kosow, Hannah, Gabner, Robert (2008). Methods of future and scenario analysis overview, assessment, and selection criteria. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

Mic Mac help(2001). URL: www.micmac.software.informer.com 

Mintzberg, Henry(1979). Patterns in strategy formation. International Studies of Management and Organization. 9(3) 67-86

Setiran’s Town and Country Planning: Final report:  Urban system and its strategies (1976). Tehran: Iran’s Planning and Management Organization. 20-65[in Persian]

Turoff, G.H. , Linstone, H.A. (2002). The Delphi method: techniques and applications. Addison-Wesley, Reading, MA.

UNDP (2009). Handbook on planning, monitoring and evaluating for development result.

Weimer-Jehle, Wolfgang (2016). ScenarioWizard 4.2 Constructing Consistent Scenarios Using Cross-Impact Balance Analysis. Stuttgart: Stuttgart Research Center for Interdisciplinary Risk and Innovation Studie .

Wulf, Torsten, Meibner, Philip, Stubner, Stephan (2010). A Scenario-based Approach to Strategic-Integrating Planning and Process Perspective of Strategy. Leipzig Graduate School of Management.