نوع و موضوع مقالات قابل نشر در مجله مطالعات شهری

نویسنده گرامی

باسلام

به استحضار می رساند مجله مطالعات شهری، صرفا مقالات علمی- پزوهشی را منتشر نموده و از انتشار سایر متون معذور است. 

درخصوص حوزه موضوعی مقالات، این مجله همه مقالات که به صورت مطلق و یا نسبی با شهر و امور مرتبط با آن سر و کار داشته باشد، می پذیرد. هرچند در خصوص جزییات موضوعی و پذیرش مقالات، اختیار تام داشته و حسب نظر و سیاستهای مدیریت و هیئت تحریریه، پذیرش مقالات جهت ورود به فرایند داوری انجام می گیرد.