داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
صمد ابراهیم زاده دانشگاه ملبورن
عیسی ابراهیم زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن احمدی
سلمان احمدی عضو هیأت علمی گروه عمران-دانشکده مهندسی- دانشگاه کردستان
قادر احمدی مدیر گروه شهرسازی
محمدآزاد احمدی عضو هیئت علمی
ارمان احمدی زاد اقتصاد شهری، مدیریت شهری عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
خالد احمدزاده دانشگاه کردستان
بهمن ادیب زاده شهر اسلامی-ایرانی، معماری شهری دانشگاه شهید بهشتی
کیومرث ایراندوست استادیار
محمد سعید ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
ایرج اسدی هیات علمی دانشگاه مازندران
علی اسدپور منظر شهری دانشگاه هنر شیراز
حسن اسماعیل زاده دانشگاه شهیدبهشتی
حسن افراخته استاد دانشگاه تربیت معلم
حسن اکبری معماری شهری استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسین ایمانی جاجرمی
بهناز امین زاده دانشگاه تهران- دانشکده شهرسازی
رحیم بردی آنامرادنژاد عضوهیآت علمی
ناصر برک پور
میثم بصیرت استادیار دانشگاه تهران
محمدرضا بمانیان مدیر گروه
مسعود بیننده جامعه شناسی شهری
بختیار بهرامی دانشگاه کردستان
رحمت اله بهرامی دانشگاه پیام نور
مصطفی بهزادفر استاد گروه طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالرضا پاکشیر برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی بخش شهرسازی دانشگاه شیراز (بازنشسته)Dept
عبدالرضا پاکشیر استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
عیسی پیری استادیار دانشگاه زنجان- گروه جغرافیا
پروین پرتوی
طاهر پریزادی استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
موسی پژوهان برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
علی اصغر پیله ور گروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه بجنورد
سمیه پورباقر معماری شهری دانشگاه شهید رجایی، مدرس دانشگاه
امیرحسین پورجوهری برنامه ریزی شهری استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سید موسی پورموسوی
علی اکبر تقوایی برنامه ریزی شهری، طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
جمیله توکلی نیا
آرش ثقفی اصل طراحی شهری هیات علمی
کاوان جوانرودی پایداری شهری گروه معماری دانشگاه کردستان
مهرداد جواهری پور دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز دانشکده علوم اجتماعی
حسین حاتمی نژاد
فرح حبیب رییس دانشکده هنرومعماری
سید محسن حبیبی استاد دانشگاه تهران
فاتح حبیبی دانشگاه کردستان
کیومرث حبیبی
میترا حبیبی
کیومرث حبیبی. اسنادیار
ابوالقاسم حیدرآبادی جامعه شناسی شهری استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محمدرضا حقی طراحی شهری دکتری شهرسازی، استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مهدی حمزه نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
تکتم حنایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پیروز حناچی دانشگاه تهران
محمد حسن خادم زاده شهر اسلامی-ایرانی هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی خاکزند استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی خاکساری رفسنجانی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید خانی جامعه شناسی شهری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
رضا خیرالدین استادیار/دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
خبات خسروی سیستم های مکانی جغرافیایی شهری استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه گولف، کانادا
سعید خضری پایداری شهری کردستان
محمد علی خلیجی مدیریت شهری گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
نینا خلیقی طراحی شهری گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران
احمد خلیلی برنامه ریزی شهری هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
هاشم داداش پور
حسین دانش مهر جامعه شناسی شهری اسنادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
بهروز درویش برنامه ریزی شهری، مدیریت شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ایران
مهدی رازپور برنامه ریزی منطقه ای دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
طاها ربانی
سینا رزاقی اصل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شاه بختی رستمی دانشگاه پیام نور
مجتبی رفیعیان دانشگاه تربیت مدرس تهران
احسان رنجبر دانشگاه تربیت مدرس
مرضیه رئیسی دانشگاه کردستان
مجید زارعی دانشگاه بین المللی قزوین
محمد ابراهیم زارعی عضو هیات علمی
نادر زالی برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
محمدرضا یزدان پناه طراحی شهری مدرس گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
بهادر زمانی استاد/دانشگاه
مهدی ساشورپور
رامین ساعد موچشی دانشگاه تهران
حسن سجادزاده عضو هیئت علمی
مهدی سعیدی سیستم های مکانی جغرافیایی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید سعیدی رضوانی
علی سلطانی حمل و نقل شهری استاد دانشگاه شیراز
هیرش سلطان پناه
سارا سلیمانی هیات علمی دانشگاه کردستان
رضا شافعی مدیریت شهری
بهزاد شاهمرادی استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط کردستان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج
احمد شاهیوندی برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان
احمد شاهیوندی. عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
حجت شیخی عضو هیات علمی- دانشگاه ایلام
محمد شیخی دانشگاه علامه طباطبایی
مهسا شعله برنامه ریزی شهری، طراحی شهری عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
اسماعیل شیعه عضو هیات علمی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر شکیبا منش. دانشگاه هنر تهران
علی شکوری هیات علمیi
علی اکبر شمسی پور
علی اکبر شمسی پور (1) دانشیار دانشگاه تهران
هیمن شهابی سیستم های مکانی جغرافیایی شهری استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه کردستان
علیرضا صادقی برنامه ریزی شهری، طراحی شهری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
ناهید صادقی پی معماری شهری دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل صالحی
میر ستار صدر موسوی هیئت علمی دانشگاه تبریز
مظفر صرافی عضو مشترک هیئت علمی گروه جغرافیا و هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
محمود ضیایی
محمد طالعی سیستم های مکانی جغرافیایی شهری گروه GIS، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زینب عادلی برنامه ریزی شهری مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
هادی عبادی طراحی شهری عضو هئیت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
صبریه عباسی
شهاب عباس زاده معاون دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری
مجید عبدالهی مدیر کل - وزارت کشور
محمد مهدی عزیزی برنامه ریزی شهری استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نورالدین عظیمی هیأت علمی دانشگاه گیلان
پویا علاء الدینی
میثم علیپور استادیار دانشگاه بجنورد
میثم علیپور برنامه ریزی شهری دانشگاه بجنورد
هوشمند علیزاده
ناصر علیقلی زاده
سید کاظم علوی پناه
عطا غفاری گیلانده عضو هئیت علمی
علیرضا فارسی محمدی پور منظر شهری دانشگاه کردستان
دکتر فرزین فاروقی
شهرزاد فریادی
خدر فرجی راد استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
منوچهر فرج زاده
حسنعلی فرجی سبکبار
زهره فنی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
امید قادرزاده عضو هیات علمی
حامد قادرمزی هیات علمی دانشگاه خوارزمی
مصطفی قدمی
مهشید قربانیان مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهشید قربانیان. طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران
مینو قره‌بگلو معماری شهری دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
محمود قلعه نویی عضو هیئت علمی و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
هومن قهرمانی طراحی شهری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
هومن قهرمانی طراحی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا کاظمیان مدیریت شهری عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
غلامرضا کاظمیان.
محمد کبگانی
محمد کریمی
شهاب الدین کرمانشاهی حمل و نقل شهری
مهرداد کریمی مشاور دانشگاه بوعلی
محسن کلانتری
بیژن کلهرنیا برنامه ریزی شهری - مدیر عامل مهندسان مشاور تدبیرشهر - استادیار دانشگاه رازی
سالار کهزادی دکترای مدیریت گردشگری، دانشگاه مرسین، ترکیه
منصور یگانه معماری شهری art faculty
سهند لطفی استادیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران
آزاده لک. دانشگاه شهید بهشتی
حمید ماجدی رئیس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، از سال 1385
اکبر محمدی دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا/استادیار
جمال محمدی عضو هیات علمی دانشگاه
حمید محمدی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
علیرضا محمدی دانشگاه محققی اردبیل
علیرضا محمدی. دانشگاه محقق اردبیلی
آتوسا مدیری عضو هیات علمی
آتوسا مدیری. طراحی شهری هیات علمی
مرتضی میرغلامی رئیس دانشکده معماری/دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرتضی میرغلامی. استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
جعفر میر کتولی
شریف مطوف
مهرداد مظلومی طراحی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ازاد قزوین
میثم معصومی استادیار دانشگاه تهران
سید مهدی معینی مشاور و کارشناس ارشد شهرسازی
سید مجید مفیدی شمیرانی طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت/ دانشکده معماری و شهرسازی/ گروه شهرسازی
شهرزاد مقدم برنامه ریزی شهری، جغرافیای شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهران مقصودی
محمد رضا ملک هیات علمی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
غلامرضا ملکشاهی برنامه ریزی منطقه ای عضو هیات علمی
امیر رضا ممدوحی دانشیار و معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
مهدی منتظرالحجه طراحی شهری دانشجوی دکتری/دانشگاه تربیت مدرس
مهدی منتظرالحجه. طراحی شهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
سیّد امیر منصوری منظر شهری استاد دانشگاه-مدیر گروه معماری مکنظر دانشگاه تهران - دانشکده هنرهای زیبا
صلاح الدین منوچهری اقتصاد شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد جواد مهدوی نژاد استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی موحد دانشیار دانشگاه خوارزمی- تخصص گردشگری
صلاح الدین مولانایی هیات علمی رسمی دانشگاه
صلاح الدین مولانایی. معماری شهری دانشگاه کردستان. دانشکده هنر و معماری. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
احد نژاد ابراهیمی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهین نسترن برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
فرهاد نظری استاد دانشگاه و مدیر میراث فرهنگی
حسین نظم فر برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
اسداله نقدی هیئت علمی
فرشاد نوریان
رحیم هاشم پور
صلاح الدین ویسی معماری شهری استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان؛ Trinity College Dublin
زاهد یوسفی برنامه ریزی شهری مدرس گروه شهرسازی دانشگاه کردستان