نویسنده = آزیتا بلالی اسکویی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 67-80

یاسر شهبازی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ الهام شهابی