کلیدواژه‌ها = پهنه تفریحات فعال
تعداد مقالات: 1
1. ادراک امنیت در فضاهای شهری (مورد مطالعه پهنه های پارک سرخه حصار شهر تهران)

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 97-108

علیرضا کریمی؛ حسین دانش مهر