کلیدواژه‌ها = منطقه کلانشهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 51-62

هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی


2. تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 63-74

سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی