کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 31-44

صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بسحاق


2. مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 27-42

شریفه سرگلزایی؛ صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار