نقش طراحی مناسب مجموعه‌های ورزشی شهر تهران در افزایش تعاملات اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری.واحد زنجان.دانشگاه آزاد اسلامی.ایران

2 استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد واحد زنجان

چکیده

وظیفه اصلی و مهم برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی برای تمامی اقشار ساکن در شهر است؛ شهری که در آن سلامت، آسایش و زیبایی وجود داشته باشد. شهری پاک و روان برای همه اقشار جامعه. معلولان برای زندگی اجتماعی در شهرها با مشکلات متعددی روبه­رو هستند. همواره ارتباط افراد دارای ضایعه نخاعی با محیط بیرون از منزل و ورود آنان به جامعه با مشکلاتی توأم است. بنابراین رفع محدودیت‌های شرایط محیط شهری به منظور پیشگیری از انزوای آنان، از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. فضاها و اماکن ورزشی یکی از مهم­ترین کاربری­های درون شهری محسوب می­شوند که طراحی مناسب آنها می­تواند نقش مهمی به منظور بهبود تعاملات اجتماعی معلولان داشته باشد. در حال حاضر امکان حضور معلولان جسمی_حرکتی در اماکن ورزشی به دلیل عدم رعایت استانداردهای اولیه با مشکل روبه­رو شده است. به طوری که براساس بررسی انجام ‌شده، نبود امکانات و زیرساخت‌های استاندارد در بخش اماکن و مجموعه­های ورزشی، استفاده معلولان را به طرز چشمگیری کاهش داده است. این پژوهش به دنبال بررسی نقش طراحی مناسب مجموعه­های ورزشی در افزایش سطح تعاملات اجتماعی معلولان جسمی_حرکتی و افزایش نقش اجتماعی آنان در جامعه است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش، ترکیبی از روش کمی و کیفی است که به منظور جمع­آوری داده­ها و اطلاعات از  دو روش اسنادی_کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. همین طور به منظور بررسی دقیق­تر موضوع، تعداد 186 پرسشنامه به وسیله معلولان جسمی_حرکتی پاسخ داده شده و به کمک نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج به دست­ آمده می­توان گفت که در حال حاضر یک فرد معلول نمی­تواند به راحتی و بدون حمایت و کمک فرد دیگری از وسایل اماکن و مجموعه­های ورزشی استفاده کند. معلولان به منظور استفاده از اماکن ورزشی، از لحظه­ خروج از منزل تا لحظه­ استفاده از اماکن ورزشی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و این امر آنها را دچار بحران­های روحی و روانی می‌کند. نتایج پرسشنامه­ها نشان می­دهد که طراحی و استانداردسازی اماکن و مجموعه­های ورزشی بر تعاملات اجتماعی معلولان جسمی_حرکتی شهر تهران رابطه مستقیمی (با ضریب تعیین 85/0) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Designing Suitable Sport Sets in Tehran City to Increaseof Social Interaction of the Physically-Motorized Disabled

نویسندگان [English]

  • Behzad Rahmani 1
  • Hooman Sobouti 2
1 Architecture departman.zanjan branch.islamic azad university.iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Azad University of Zanjan

Abdi Daneshpour, Zohreh (2006), Unequal Space Analysis in Piraeus City, An Attempt to Use Strategic Planning and Management Approach in Tehran, Honarhae ziba (University of Tehran), pp 5-14. [in Persian]
Adaptation of Urban Spaces for Veterans and Physically Disabled Persons, Incorporation of the following two paragraphs of Article One and Four Note, 02/10/2007, Issued by: Islamic Council of Tehran. [in Persian]
Aghaei tanha, Ali (2015), Designing a Design Model for Adaptation of Urban Pathways for the Use of Physically-Disabled Persons (Case Study: Mesbah Street, Behnam Clinic Intermediate to Municipal Building of Karaj District), Masters Thesis (Guide, Reza Ahmadian), Islamic Azad University - Zanjan Branch. [in Persian]
Ardestani, Abbas (2010), Comparing Attitudes of Athletes and Non-Athletes with Disabilities towards Self from the Social Dimension, M.Sc., Tarbiyat Moallem University of Tehran. [in Persian]
Article One of the Approval of Urban Space Adoption for Veterans and Physical and Disabled Persons, Addendum Docket, 05/07/2005, Issued Reference: Tehran Islamic Council. [in Persian]
Beautification and Urban Furniture Terms and Conditions (Isfahan City), Article 3, Paragraph 3 and Article6, 22/06/2010, Issuing Authority: Isfahan Municipality. [in Persian]
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 4, paragraphs C and C, as well as Articles 5 and 9, 03/12/2008, Issued by: United Nations. [in Persian]
Council of Ministers (23/08/2006), Implementing Instructions for the Modification of the Structure of Public Transport Systems and the Regulation of the Urban Transport, Subject (1) (b) to Note 13 of the Budgetary Act of 2006. [in Persian]
DFID (2000), Disability, Poverty and Development, London.
Inter – American Development Bank. 2001.Social Development Newsletter
Jones, Peter and Ruth, A. Schmidt (2004), Retail Employment and Disability, International Journal of Retail Distribution Management, vol. 32. Number 9, Pp 426-429.
Stanbury, J. and Hugo J. S. 2000. Formulation of policy for transportation of Special Needs Passengers. Proceedings: CODATUIX. Mexico City
Uppal, Sharanjit (2005), Disability, Workplace Characteristics and Job Satisfaction, International Journal of Manpower, Vol. 26, No. 4, Pp 336-349.
Gashtasbi, Abolfattah (2012), Identification and Prioritization of Preventive and Driving Factors Involvement in Physical-Disabled Participation of Shiraz in Physical Activity, MSc Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz. [in Persian]
General Policies of the System, Section 10 Urban Planning and Section 9, Sacrifice Section, 17/02/2011, Issuing Authority: Leadership Position. [in Persian]
Gorji Mahlabani, Yousef and Abdi Rad, Hamid (2010), Terms and Conditions for Designing Sports Stadiums, Bamdad Publishing, Tehran. [in Persian]
Hassanzadeh, Fakhri (2010), The Relationship between Exercise with Social Adjustment and Self-Confidence in High School Girl Students, MSc Thesis, School of Education and Psychology, Al-Zahra University. [in Persian]
Islamic Consultative Assembly (13/08/2006), Law on Protection of Urban and Suburban Rail Transport Systems. [in Persian]
Jalali Sardroodi, Javad (2009), the Effect of Exercise on Psychomotor Skills and Social Adjustment of 8 to 9 Year Old Boys in Tehran, M.Sc., Tarbiat Modarres University. [in Persian]
Kamanroodi Kojori, Moussa (2010), Structural Pathology of Tehran Urban Development Management with Emphasis on Space Adaptation for the Disabled, Urban Management, No. 25. [in Persian]
Kargari, Maliheh (1991), Disabled and Parks, Publications of Tehran Parks and Landscape Education and Research Organization Publications. [in Persian]
Khajei, Rambad (1999), Studying the Impact of Exercise and Physical Activity on Self-Esteem of Non-Athletic Male Students of Guilan University, MSc Thesis, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan. [in Persian]
Koldi, Alireza (1985), Assessment of the Rehabilitation Status of the Disabled Community of Tehran and Presentation of a Planning Method, MSc Thesis, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. [in Persian]
Labor Law of the Islamic Republic of Iran, Approved: 20/11/1990, Quoted in Official Gazette No: 13387 Date: 17/02/1991, Ministry of Justice- Ministry of Labor and Social Affairs. [in Persian]
Law on the Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran, Article B, Article 169, 05/01/2011, Issued by: Parliament. [in Persian]
Mortazavi, Shahrnaz (1997), Educational Facilities from the Perspective of Environmental Psychology, Organization for Renovation, Development and Equipping of Iranian Schools. [in Persian]
Rahmani, Behzad and Sobuti, Hooman (2017), Explaining the Design Criteria of Intra-City Sports Complexes to Meet the Needs of Disabled Citizens, Urban Management, Annex 48, Fall 2016, pp. 409-432.[in Persian]
Safdarzadeh, Zakieh (2012), Adaptation of Urban Pathways to the Needs of Disabled and Veterans (Case Study of Shirvan City), Zagros Landscape Geography and Urban Planning Quarterly, Volume 5, Number 15, pp. 35-64. [in Persian]
Taghvai, Masoud & Moradi, Golshan and Safarabadi, Azam (2010), Study and Evaluation of Isfahan City Parks Based on Criteria and Criteria for Disabled and Veterans Access, Geography and Environmental Planning District, No. 16. [in Persian]
Tehran Five Year Program, Section 59, May 2009, Issuing Authority: Tehran City Council. [in Persian]
The Council of Deputies of the Welfare Organization of Iran, February 2009, Executive Order on Disability, approved by the Board of Directors of the Department of Rehabilitation. [in Persian]
The Islamic Consultative Assembly (2004), Comprehensive Law on Protection of the Rights of Persons with Disabilities, Islamic Consultative Assembly Publications. [in Persian]
Vaskah, Tazdin (2016), the Genealogy of the Concept of Sport Space in Urban Architecture, Urban Management, No. 42. [in Persian]
Vice Chancellor for Technical Affairs Bureau of Research and Standards (1995), Technical Standards of Iranian Stadiums, Volume III, Physical Characteristics and Regulations of Common Sports Fields in the Country, Program and Budget Organization Publications, Issue 3-132. [in Persian]
Vice Chancellor for Technical Affairs Office of Research and Technical Criteria (1995), Technical Standards of Iranian Stadiums, Volume II, Rules and Criteria for Designing Sports Centers, Publications Program and Budget Organization, Issue 2-132. [in Persian]
Yamousi, Alireza (2011), Investigation of Cultural, Social and Sport Barriers of Disabled People and their Non-Participation in Motor Activities, MSc Thesis, Islamic Azad University of Shoushtar. [in Persian]
Zahirienya, Mostafa (2011), Investigating the Individual and Social Consequences of Disability, Cultural Journal of Hormozgan, Issue 2-1, fall and winter, pp. 162-184. [in Persian]