نقش طراحی مناسب مجموعه‌های ورزشی شهر تهران در افزایش تعاملات اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری.واحد زنجان.دانشگاه آزاد اسلامی.ایران

2 استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد واحد زنجان

چکیده

وظیفه اصلی و مهم برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی برای تمامی اقشار ساکن در شهر است. شهری که در آن سلامت، آسایش و زیبایی وجود داشته باشد. شهری پاک و روان برای همه اقشار جامعه.
معلولان برای زندگی اجتماعی در شهرها با مشکلات متعددی روبرو هستند. همواره ارتباط افراد دارای ضایعه نخاعی با محیط بیرون از منزل و ورود آنان به جامعه با مشکلاتی توأم است، بنابراین رفع محدودیت‌های شرایط محیط شهری به منظور پیشگیری از انزوای آنان، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. فضاها و اماکن ورزشی یکی از مهم ترین کاربری های درون شهری محسوب می شوند که طراحی مناسب آنها می تواند نقش مهمی در جهت بهبود تعاملات اجتماعی معلولین داشته باشد. در حال حاضر امکان حضور معلولین جسمی- حرکتی در اماکن ورزشی به دلیل عدم رعایت استانداردها اولیه با مشکل روبرو شده است. به طوریکه براساس بررسی انجام‌شده، نبود امکانات و زیرساخت‌های استاندارد در بخش اماکن و مجموعه های ورزشی، استفاده معلولین را به طرز چشمگیری کاهش داده است.
این پژوهش به دنبال بررسی نقش طراحی مناسب مجموعه‌های ورزشی در افزایش سطح تعاملات اجتماعی معلولین جسمی- حرکتی و افزایش نقش اجتماعی آنان در جامعه است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش، ترکیبی از روش کمی و کیفی می باشد که به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همینطور به منظور بررسی دقیق تر موضوع، تعداد 186 پرسشنامه توسط معلولین جسمی- حرکتی پاسخ داده شده و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
براساس نتایج به دست آمده می توان گفت که در حال حاضر یک فرد معلول نمی تواند به راحتی و بدون حمایت و کمک فرد دیگری از وسایل اماکن و مجموعه های ورزشی استفاده کند. معلولان به منظور استفاده از اماکن ورزشی از لحظه ی خروج از منزل تا لحظه ی استفاده از اماکن ورزشی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و این امر آن‌ها را دچار بحران های روحی و روانی می‌کند. نتایج پرسشنامه ها نشان می دهد که طراحی و استانداردسازی اماکن و مجموعه های ورزشی بر تعاملات اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی شهر تهران رابطه مستقیمی (با ضریب تعیین 85/0) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Designing Suitable Sport Sets in Tehran City to Increaseof Social Interaction of the Physically-Motorized Disabled

نویسندگان [English]

  • Behzad Rahmani 1
  • Hooman Sobouti 2
1 Architecture departman.zanjan branch.islamic azad university.iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Azad University of Zanjan
چکیده [English]

The main task and important task of a planner is to plan for all the different classes of urban residents. A city in which there is health, comfort and beauty. A smart city for all segments of the community.
Disabled people face many architectural and urban barriers for social life in our cities. The association of people with spinal cord injury with the environment outside the home and their entry into society is always associated with problems. Therefore, the removal of the constraints of the urban environment in order to prevent their isolation is of great importance. Spaces and sports venues are one of the most important intra-urban applications that their proper design can play an important role in improving social interactions of people with disabilities. At the moment, the possibility of having physical-motorized disabilities in sports facilities has been difficult due to non-compliance with the first standards. In other words, the lack of facilities and urban infrastructure in the area of ​​sports and sports complexes has greatly reduced the use of the disabled.
This research seeks to investigate the proper role of designing sport sets in increasing the level of social interactions of physical-motorized persons with disabilities and increasing their social role in society. The research method used in the research is a combination of quantitative and qualitative method, which is used to collect data and information using two methods of documentary-library and field studies. 100 questionnaires were also answered by physically-handicapped people and analyzed by SPSS software.
Based on the results, it can be said that at the present time, a person with disabilities can not easily and without the support and assistance of another person using sports equipment and facilities. Disabled people encounter problems with the use of sports facilities from the moment they leave home until the moment they use sports facilities and prefer to stay at home, causing them to experience psychological and psychological crises. The results of the questionnaires show that the design and standardization of places and sports complexes have a direct relationship with the social interactions of physically-motorized persons in Tehran (with a coefficient of 0.85).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical-motorized disabilities
  • sports complexes
  • social interactions