نویسنده = علیرضا محمدی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 55-66

علیرضا محمدی.؛ ابراهیم فیروزی مجنده