نویسنده = علی اکبر تقوایی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 3-16

سعید رفیع پور؛ هاشم داداش پور؛ علی اکبر تقوایی


2. تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 41-54

آمنه نصرابادی؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی