کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کیفیت محیطی در پهنه‌های ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

مجتبی رفیعیان؛ گل کو گیاهچی


2. تحلیل زیست‌پذیری در محله های بخش مرکزی شهرها (مورد: بخش مرکزی شهر بروجرد )

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 3-16

طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی؛ معصومه ساکی


3. شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 31-44

صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بسحاق