کلیدواژه‌ها = استان فارس
تعداد مقالات: 2
1. تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 105-116

فرشاد نوریان؛ حمیدرضا بهمن پور خالصی


2. تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 63-74

سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی