کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 7
2. نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه)

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 77-90

مظفر عباس زاده؛ اصغر محمد مرادی؛ الناز سلطان احمدی


3. ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 83-92

احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی