مطالعات شهری یک فصلنامه علمی با دسترسی آزاد است که به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می شود. انتشار این مجله از سال 1390 آغاز شده است و پس از طی مراحل داوری دوسوکور، مقالات و تحقیقاتی را در زمینه مطالعات شهری منتشر می کند.

ما از مقالات پژوهشی شهرسازی اصیل و با کیفیت (فارسی و انگلیسی) با تأثیر گسترده دعوت می‌کنیم. هدف این مجله معرفی دستاوردهای جدید در زمینه مطالعات نظری برنامه ریزی شهری، انتشار آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، ارتقای کیفیت تحقیقات شهرسازی در ایران است. حوزه های موضوعی ممکن است شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نمی شود.

  • بررسی و ارزیابی ایدئولوژی، نگرش و نظریه های طراحی و برنامه ریزی شهری.
  • مفاهیم، ​​اصول، روش ها و تکنیک های مربوط به طراحی و برنامه ریزی شهری.
  • انتشار یافته های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه ریزی و طراحی شهری بر اساس برنامه ریزان شهری، سیاست گذاران و تحلیل گران و متخصصان شهری از تمامی رشته ها.
  • ایجاد بستری برای تبادل دانش و نظر در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری.

مجله مطالعات شهری در پایگاه هایی چون ISC، Google Scholar، پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران، پرتال جامع علوم انسانی، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مجلات تخصصی نور و Civilica نمایه شده و از قوانین کمیته اخلاق انتشارات (COPE) پیروی می کند

مطالعات شهری تحت شرایط مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-By 4.0) می باشد. دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی در نشریه مطالعات شهری می توانند آثار را مورد استفاده قرار دهند.

 مجله مطالعات شهری دانشگاه کردستان براساس جلسه مورخ 20/10/1388 به شماره ی ثبت 88/10459 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 161927 مورخ 22/08/1390 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نموده است.

آدرس تماس

مطالعات شهری

ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی.

کد پستی: 15175 - 66177

ایمیل: urbstudies@uok.ac.ir urbstudies@gmail.com

ایمیل سردبیر: sarrafi@sbu.ac.ir

ناشر: دانشگاه کردستان

تلفن: 08733666771

فکس: 0988733662963

وب سایت: www.urbstudies.uok.ac.ir