اقتصاد شهری
1. سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری (مورد مطالعه: شهر کرج و روستاهای پیرامونی)

مهدی مودودی ارخودی؛ سجاد فردوسی

دوره 9، شماره 36 ، پاییز 1399، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2021.869

چکیده
  همواره برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری، مستلزم توجه به مسئله عرضه و تقاضاست. در این میان، به­طور­خاص حوزه بازاریابی گردشگری متکی بر شناخت ویژگی­های بخش عرضه و تقاضاست. بر این اساس در این پژوهش به سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری با تأکید بر تحولات نظام سرمایه­داری در شهر کرج و روستاهای پیرامونی آن پرداخته شد. به طورکلی ...  بیشتر

حمل و نقل شهری
2. رتبه بندی شیوه های زمان بندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مسعود کدخدایی؛ روزبه شاد

دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1398، ، صفحه 27-38

http://dx.doi.org/10.34785/J011.2019.513

چکیده
  در اجرای سیاست قیمت­گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرها، نحوه تغییرات نرخ عوارض نسبت به زمان اهمیت زیادی دارد و در میزان کارایی طرح قیمت­گذاری تراکم ترافیک و بازدارندگی آن در میزان استفاده از خودروهای شخصی مؤثر است. بنابراین انتخاب مناسب­ترین شیوه برای زمان­بندی طرح­های قیمت­گذاری تراکم ترافیک نیازمند تحلیل و بررسی دقیق ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
3. برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT

نعمت شاکرمی؛ محمد اجزا شکوهی؛ علی محمد منصورزاده

دوره 7، شماره 26 ، بهار 1397، ، صفحه 17-30

چکیده
  امروزه گردشگری به عنوان یک فعالیت پویای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه­ اقتصاد جوامع انسانی ایفا می­کند. گسترش گردشگری بر درآمد ملی، منابع ارزی، اشتغال و دیگر شاخص­های کلان اقتصادی تأثیرگذار است. در واقع در عصر حاضر، با توجه به مقوله جهانی‌ شدن اکثر کشورها و شهرها سعی دارند با برنامه­ریزی­های مناسب در محیط رقابتی به وجود ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
4. سنجش جذابیت و رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارک کوهسنگی مشهد)
دوره 1، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 58-67

چکیده
  بر اساس نظر سازمان جهانی توریسم، صنعت گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی است. رقابت پذیری نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارد، رضایت گردشگران و جذابیت محیطی  عوامل تعیین کننده توسعه صنعت گردشگری می باشد. هدف تحقیق حاضر آن است که جذابیت و رقابت پذیری پارک گردشگری کوهسنگی مشهد را با استفاده از  مدل"جذابیت ورقابت پذیری مکان ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
5. ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج

کیومرث حبیبی؛ جاهده تکیه خواه؛ محمد آزاد احمدی

دوره 1، شماره 3 ، تابستان 1391، ، صفحه 13-23

چکیده
  برنامه ریزی گردشگری طبیعی نخستین اقدام در مدیریت مناطق طبیعی با رویکرد گردشگری است که در آن عرصه‌های مستعد طرح ریزی تفرجی، پهنه بندی می‌شود. در این مطالعه با هدف شناسایی و پهنه بندی گونه‌های مختلف گردشگری طبیعی در پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج، از روش تجزیه و تحلیل سیستمیک استفاده شد. با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی در سیستم ...  بیشتر