موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 128
1. رنسانس خیابانی، تبیینی بر بازخوانی حیات اجتماعیِ بخش مرکزی شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

عیسی پیری؛ لیلا هاشمی


2. سناریونگاری اثرات کالبدی و عملکردی توسعه شهر گردشگری شاندیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1399

مژگان ثابت تیموری؛ علی علیزاده زوارم؛ ساجده باغبان


3. شناسایی عوامل مؤثربر فرآیند تنظیم مجدد زمین در بافت‌های فرسوده شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

فهیمه نامور؛ خلیل حاجی پور؛ امیر حسین شبانی؛ محمود محمدی


4. تحلیل ارتباطات ذی‌نفعان در پروژه تقاطع با روگذرهای غیرهم‌سطح در شهر ارومیه با استفاده از ماتریس علاقه-قدرت و تحلیل شبکه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

هانی اربابی؛ سیامک علیشاهی؛ محمد حسین صبحیه؛ سحر طاهری پور


6. گونه شناسی فضاهای دانش- بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نائینی؛ اسفندیار زبردست


7. مدلسازی تخصیص کاربری‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی بر اساس روش‌‌های بهینه‌سازی چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399

پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


8. تحلیلی بر ارتباط بین کیفیت کالبدی محیط‌های شهری و استرس درک شده شهروندان، (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

سیدرضا آزاده؛ جمال محمدی؛ حمیدطاهر نشاط دوست


9. ارزیابی اثرات پس از اجرای پروژه‌های محرک توسعه در سطح محله‌های شهری: نمونه مطالعاتی، محله گودال مصلی، شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

محمد مهدی عزیزی؛ بهاره بهرا


10. تاثیر شاخص های کیفیت ادراک محیط سکونتی بر کنش متقابل اجتماعی پیوسته در محله باغ شاطر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

محمدحسن سعیدی مطلق؛ ناصر براتی


11. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کیفیت محیطی در پهنه‌های ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

مجتبی رفیعیان؛ گل کو گیاهچی


12. ارزیابی کیفیت طرح های توسعه و عمران شهرهای میانی و بزرگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

محمدمهدی قاجارخسروی؛ غلامرضا حقیقت نائینی


13. مدل توسعه گردشگری فرهنگی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

مهدی کروبی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سوران احمدی زاد


14. تبیین نقش منزلت اجتماعی محله در گرایش به بازآفرینی آن با کاربست مدل معادلات ساختاری(نمونه موردی بافت میانی شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

فاطمه اسمعیل پور؛ محمد حسین سرائی؛ نجما اسمعیل پور


15. مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و افراد( کم‌توان جسمی- حرکتی (مطالعه موردی شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

ارسطو یاری حصار؛ سمیرا سعیدی زارنجی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


16. مفهوم اجتماع [محلی] در نظریه های جامعه‌شناسی شهری: ملاحظات کاربست نظریه ها در برنامه‌ریزی شهری

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 87-100

زهرا آزاد تکچی علیا؛ پروین پرتوی؛ سوسن باستانی


18. مطالعۀ تأثیر طرح‏ های توسعۀ شهری بر پیکره‏ بندی فضایی محلۀ سلطان ‏میراحمد کاشان

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 33-46

سیدجمال سید هاشمی؛ حمیدرضا جیحانی


19. شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور(موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 75-86

بشری مهاجر؛ زاهد شفیعی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ محمد تقی طغرائی


20. فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 101-116

سید مهدی معینی؛ بهاره ابراهیم پور


21. گونه شناسی شیوه های پهنه بندی و تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهری ایران

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 105-118

محمد مسعود؛ شیرزاد یزدانی؛ مصطفی بهزادفر


23. امکان سنجی گسترش شبکه پیاده راهی در بافت مرکزی شهرکرد

دوره 9، شماره 34، بهار 1399، صفحه 131-142

حسین مشرف دهکردی؛ اسمعیل شیعه


25. تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 77-92

ارسطو یاری حصار؛ محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده