موضوعات = اقتصاد شهری
تعداد مقالات: 11
1. برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن ( مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

فاتح حبیبی؛ احمد محمدی؛ سانا مصطفی زاده


2. سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 87-101

الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان


11. جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-39

علیرضا محمدی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا