موضوعات = حمل و نقل شهری
تعداد مقالات: 9
1. بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

اسفندیار زبردست؛ الناز باقرنژاد


2. ارزیابی حمل و نقل عمومی کلانشهر اصفهان با تأکید بر خطوط BRT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

مهدی اله دادی؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ مصطفی طوقی


3. رتبه بندی شیوه های زمانبندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

مسعود کدخدایی؛ روزبه شاد


4. تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 19-32

سید محمدرضا داودی؛ مسعود عطائی قراچه؛ مسعود مختاری کرچگانی؛ فرهاد جوانمرد


5. تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 91-100

شهرزاد مقدم؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان


7. بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 83-92

عطا غفاری گیلانده؛ سید میلاد حسینی؛ اصغر پاشازاده