موضوعات = حمل و نقل شهری
تعداد مقالات: 9
1. بررسی رابطه علی میان محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

اسفندیار زبردست؛ الناز باقرنژاد


2. بررسی حمل‌و‌نقل عمومی و ارزیابی خطوط اتوبوس تندرو کلانشهر اصفهان مطابق با استاندارد 2016 BRT

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 3-14

مهدی اله دادی؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور


4. تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 19-32

سید محمدرضا داودی؛ مسعود عطائی قراچه؛ مسعود مختاری کرچگانی؛ فرهاد جوانمرد


5. تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 91-100

شهرزاد مقدم؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان


7. بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 83-92

عطا غفاری گیلانده؛ سید میلاد حسینی؛ اصغر پاشازاده