موضوعات = اسکان غیر رسمی
تعداد مقالات: 9
1. رویکرد مسکن اندک‌افزا به مثابه سیاست ارتقای مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی؛ مورد پژوهی شهر چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

علیرضا نظرنیا؛ لیلا زارع؛ فریبرز دولت آبادی


2. نقش پیکره‌بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی (نمونه موردی: محله‌های حصار و دیزج شهر همدان)

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 57-72

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ محمد بشیر رباطی؛ احمد حیدری


5. بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با تاکید بر توانمندسازی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 17-28

خدارحم بزی؛ اکبر کیانی؛ عبدالغنی صفرزائی


8. اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 43-58

حامد قادرمزی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی