موضوعات = برنامه ریزی منطقه ای
تعداد مقالات: 12
1. تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 105-116

فرشاد نوریان؛ حمیدرضا بهمن پور خالصی


4. برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 17-30

نعمت شاکرمی؛ محمد اجزا شکوهی؛ علی محمد منصورزاده


5. تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 91-100

حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان


6. سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 95-108

امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست


8. تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 51-62

هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی


10. سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 87-101

الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان


11. تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 63-74

سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی


12. تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان‌ کردستان)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 85-98

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور