موضوعات = طراحی شهری
تعداد مقالات: 65
53. بررسی ویژگی‌های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان (مطالعه موردی:منطقه دو شهرداری قزوین)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 59-68

ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند؛ جمال الدین سهیلی


55. بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی- اسلامی برپایه اصول نوشهرگرایی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 3-12

غلامرضا لطیفی؛ ندا صفری چابک


56. شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده‌رو‌های شهری بر ابعاد و مؤلفه‌های سلامت عابران

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 15-30

مهران غفاریان شعاعی؛ محمدرضا نقصان محمدی؛ وحید تاجدار


59. ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حملونقل محور»

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 59-74

مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی