موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 116
51. روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 67-76

محمدرضا ضمیری؛ مهسا ضمیری؛ مهین نسترن


54. بررسی جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی گروه‌های تحصیلی و شغلی در کلان‌شهر شیراز

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 67-80

ابوالقاسم اژدری؛ علی اکبر تقوایی؛ عارف ظهیرنژاد


55. بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 55-66

مرتضی میرغلامی؛ مهسا شکرانی دیزج؛ امین صدیق فر؛ سیده مریم موسویان


57. ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 37-52

شهرام پشاه آبادی؛ کرامت اله زیاری؛ مهسا حاجی؛ اسعد مرادی


61. تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیر رسمی در شهر مرزی بانه

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 91-101

مهین نسترن؛ کامران ربیعی؛ کامیار عبدخدا


63. ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 83-92

احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی


64. تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 71-82

محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ شهرام محمدی


65. تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 57-70

رسول بابانسب؛ اصغر ضرابی


67. «شهرسازی عدالت_ محور »؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 47-58

هادی سعیدی رضوانی؛ فرشاد نوریان


68. جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 19-32

مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ مهدی چمنی مقدم


69. تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 33-46

رحیم هاشم پور؛ امین محمودی آذر؛ سید فواد مومن مرعشی


72. سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-62

علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده


74. رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی بانه و سقز)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 45-58

مجتبی رفیعیان؛ جمشید مولودی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ کیومرث ایراندوست


75. ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 31-44

هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالله زارعی