موضوعات = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 15
1. مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری در ایران (مورد مطالعه: محله همت‌آباد اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

اندیشه آریانا؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمود محمدی


2. تحلیل ساختار تاب آوری نهادی برای گذار از مدیریت بحران به مدیریت شهری تاب آور در برابر زلزله( نمونه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

داریوش اردلان؛ زهره داودپور؛ کرامت ا... زیاری


3. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در شهرداری با روش نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

شریفه سرگلزایی؛ محمود محمدی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ غلامرضا شیران


4. بررسی تأثیر ابعاد سلامت بر انتخاب مسکن استیجاری در بین شهروندان شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری؛ مریم حقایق


5. ارتقای کیفیت محله های مسکونی با رویکرد طب سوزنی شهری(مطالعه موردی: محله‌ی تجریش)

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 31-44

جواد مهدیان پور؛ محمد تقوی زواره؛ حمید رضا صارمی


9. نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز)

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 37-56

احمد پوراحمد؛ علیرضا دربان آستانه؛ شیوا پورقربان


10. ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 83-92

احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی


11. واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 59-72

پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست


14. ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 31-42

ابوالفضل مشکینی؛ سید موسی پورموسوی؛ سهراب مؤذن


15. ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 91-108

کیومرث ایراندوست؛ امین امینی