جامعه شناسی شهری
ارزیابی نقش جنسیت در احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی با رویکردی بر نظریه بی نظمی (نمونه موردی: پنانگ، مالزی)

معصومه هدایتی مرزبالی؛ محمدجواد مقصودی تیلکی

دوره 5، شماره 18 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 21-36

چکیده
  افزایش وقوع جرایم شهری و راهبرد محوری شهرها در دستیابی به توسعه پایدار، موجب شده تا در طی نیم قرن اخیر محققان در خصوص ریشه های ناامنی و نتایج آن در شهرهای کشورهای توسعه یافته نظریه‌پردازی کنند. مجموعه‌ای از این نظریه‌ها که به ناهنجاری های محیطی شهره گشته اند، تاکید دارند که ناهنجاری های محیطی می تواند بر افزایش ترس از جرم تاثیرگذار ...  بیشتر