نکات کلی:

نشریه مطالعات شهری با هدف ارائه نتایج تحقیقات و تجربیات علمی در تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات شهری، مقاله می پذیرد.

ضمن تشکر از انتخاب نشریه مطالعات شهری، از پژوهشگران ارجمند درخواست می‌شود پیش از ثبت مقاله، اطلاعات مندرج در این راهنما را به‌دقت مطالعه و مقاله را با استانداردهای تعیین شده تنظیم نمایند.

مقالاتی که در نشریه مطالعات شهری ثبت می‌شوند نباید پیش‌تر در رسانۀ دیگری (مجله، کنفرانس، کتاب، ...) منتشر شده و یا هم‌زمان برای داوری در نشریه دیگری ارسال شده باشند.

نسخه اصلی مقاله باید با فرمت WORD به نشریه ارسال شود و تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه A4 (حداکثر 6000 کلمه) بیشتر نباشد.

مقالات مجله دسترسی باز (Open Access) هستند و تحت شرایط مجوز Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0) توزیع می شوند، که اجازه استفاده، توزیع و بازتولید نامحدود در هر رسانه را می دهد، مشروط بر اینکه ارجاع به مقاله منتشر شده در مطالعات شهری به طور صحیح و صریح داده شود. کپی رایت (Copy Right) این مقاله نزد نویسنده(گان) محفوظ است و حقوق چاپ به نشریه مطالعات شهری اعطا شده است.

فرایند داوری مقالات به شیوه دوسو کور انجام می شود. هر مقاله حداقل توسط 2 نفر داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می‌شود، در نهایت دو نظر موافق و تأیید هیئت تحریریه مجله برای چاپ مقاله ضروری است. میانگین مدت زمان فرایند پذیرش مقالات (از دریافت تا پذیرش نهایی) 4 ماه است. برای اطلاع از مراحل داوری و پذیرش مقالات به بخش فرایند پذیرش مقالات در منوی اطلاعات نشریه مراجعه نمایید.

برای دسترسی آسان به مطالب مهم، بخش های این راهنما به شکل زیر دسته‌بندی شده‌ است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود همۀ بخش‌ها را به‌دقت مطالعه نمایند.

پیش از بارگذاری

بارگذاری

پس از بارگذاری