هیئت تحریریه نشریه مطالعات شهری از همه داوران محترم بخاطر صرف وقت و تلاششان در ارزیابی مقالات این مجله صمیمانه تشکر می کند.

 

# نام داور سمت / سازمان شهر کشور Publons ID
1 ابراهیم زاده، صمد UNSW University Sydney Australia  
2 ابراهیم زاده، عیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران  
3 احمدی، حسن دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران  
4 احمدی، سلمان دانشگاه کردستان سنندج ایران AAX-9814-2020
5 احمدی، قادر دانشگاه ارومیه ارومیه ایران  
6 احمدی، محمدآزاد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ایران AAG-4278-2021
7 احمدی زاد، ارمان دانشگاه کردستان سنندج ایران  
8 احمدزاده، خالد دانشگاه کردستان سنندج ایران  
9 ادیب زاده، بهمن دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران  
10 ایراندوست، کیومرث دانشگاه کردستان سنندج ایران N-5552-2018
11 ایزدی، محمد سعید  دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران  
12 اسدی، ایرج دانشگاه مازندران ساری ایران  
13 اسدپور، علی دانشگاه هنر شیراز شیراز ایران J-9098-2019
14 اسماعیل زاده، حسن دانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران  
15 افراخته، حسن دانشگاه تربیت معلم تهران ایران  
16 اکبری، حسن دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران  
17 ایمانی جاجرمی، حسین دانشگاه تهران تهران ایران  
18 امین زاده، بهناز دانشگاه تهران تهران ایران  
19 آنامرادنژاد، رحیم بردی دانشگاه مازندران ساری ایران AAA-3671-2019
20 برک پور، ناصر دانشگاه هنر تهران ایران  
21 بصیرت، میثم دانشگاه تهران تهران ایران AAV-8480-2020
22 بمانیان، محمدرضا دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران  
23 بیننده، مسعود دانشگاه فرهنگیان سنندج ایران  
24 بهرامی، بختیار دانشگاه کردستان سنندج ایران AAY-4078-2020
25 بهرامی، رحمت اله دانشگاه پیام نور تهران ایران  
26 بهزادفر، مصطفی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران S-6055-2018
27 پاکشیر، عبدالرضا دانشگاه شیراز  شیراز ایران  
28 پیری، عیسی دانشگاه زنجان زنجان ایران Y-8537-2018
29 پرتوی، پروین دانشگاه هنر تهران تهران ایران  
30 پریزادی، طاهر دانشگاه خوارزمی تهران ایران  
31 پژوهان، موسی دانشگاه تهران تهران ایران AAH-5772-2019
32 پورباقر، سمیه دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران  
33 پورجوهری، امیرحسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تهران ایران  
34 پورموسوی، سید موسی دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران ایران  
35 تقوایی، علی اکبر دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران  
36 توکلی نیا، جمیله دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران  
37 ثقفی اصل، آرش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز تبریز ایران  
38 جوانرودی، کاوان پژوهشگر مسائل شهری سنندج ایران AAG-5721-2019
39 جواهری پور، مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران  
40 حاتمی نژاد، حسین دانشگاه تهران تهران ایران  
41 حبیب، فرح دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران AAJ-4347-2020
42 حبیبی، سید محسن استاد دانشگاه تهران تهران ایران  
43 حبیبی، فاتح دانشگاه کردستان سنندج ایران AAE-7271-2020
44 حبیبی، کیومرث دانشگاه کردستان سنندج ایران AAZ-8427-2020
45 حبیبی، میترا دانشگاه هنر تهران تهران ایران  
46 حیدرآبادی، ابوالقاسم دانشگاه آزاد اسلامی بابل ایران  
47 حقی، محمدرضا دانشگاه رازی کرمانشاه ایران AFZ-5769-2022
48 حمزه نژاد، مهدی  دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران  
49 حنایی، تکتم  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایران  
50 حناچی، پیروز دانشگاه تهران تهران ایران  
51 خادم زاده، محمد حسن دانشگاه تهران تهران ایران  
52 خاکزند، مهدی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران S-6271-2018​
53 خاکساری رفسنجانی، علی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران  
54 خانی، سعید دانشگاه کردستان سنندج ایران  
55 خیرالدین، رضا دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران S-6260-2018
56 خسروی، خبات Guelph University Guelph Canada M-1073-2017
57 خضری، سعید کردستان سنندج ایران ABD-5247-2020
58 خلیجی، محمد علی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز اهواز، ایران  
59 خلیقی، نینا دانشگاه کردستان سنندج ایران AAG-2481-2021
60 خلیلی، احمد دانشگاه علم و صنعت تهران ایران AAP-7283-2020
61 داداش پور، هاشم دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران  
62 دانش مهر، حسین دانشگاه کردستان سنندج ایران  
63 درویش، بهروز دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران AAG-9112-2021
64 رازپور، مهدی دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران  
65 ربانی، طاها دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران  
66 رزاقی اصل، سینا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران ABF-9768-2020
67 رستمی، شاه بختی دانشگاه پیام نور تهران ایران AAZ-3695-2020
68 رفیعیان، مجتبی دانشگاه تربیت مدرس تهران تهران ایران Q-6571-2018
69 رنجبر، احسان دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران  
70 رئیسی، مرضیه دانشگاه کردستان سنندج ایران  
71 زارعی، مجید دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین ایران  
72 زارعی، محمد ابراهیم دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران AAC-1624-2021
73 زالی، نادر دانشگاه گیلان رشت ایران Y-6337-2018
74 یزدان پناه، محمدرضا دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین ایران  
75 زمانی، بهادر دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران ABD-8711-2020
76 ساشورپور، مهدی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ایران  
77 ساعد موچشی، رامین دانشگاه تهران تهران ایران  
78 سجادزاده، حسن دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران  
79 سعیدی، مهدی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران AAS-2426-2021​
80 سعیدی رضوانی، نوید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ایران  
81 سلطانی، علی دانشگاه شیراز شیراز ایران W-6961-2018
82 سلطان پناه، هیرش دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ایران  
83 سلیمانی، سارا دانشگاه کردستان سنندج ایران  
84 شافعی، رضا دانشگاه کردستان سنندج ایران  
85 شاهمرادی، بهزاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ایران G-5625-2015
86 شاهیوندی، احمد دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران  
87 شیخی، حجت - دانشگاه ایلام ایلام ایران  
88 شیخی، محمد دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران  
89 شعله، مهسا دانشگاه شیراز شیراز ایران W-9113-2018
90 شیعه، اسماعیل دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران AAP-1561-2021
91 شکیبا منش.، امیر دانشگاه هنر تهران تهران ایران  
92 شکوری، علی دانشگاه تهران تهران ایران K-9300-2019
93 شمسی پور، علی اکبر دانشگاه تهران تهران ایران R-7626-2018
94 شهابی، هیمن دانشگاه کردستان سنندج ایران J-1591-2017
95 صادقی، علیرضا  دانشگاه شیراز شیراز ایران W-9094-2018
96 صادقی پی، ناهید دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران  
97 صالحی، اسماعیل دانشگاه تهران تهران ایران T-2863-2018
98 صدر موسوی، میر ستار دانشگاه تبریز تبریز ایران  
99 صرافی، مظفر گروه شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران  
100 ضیایی، محمود دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران  
101 طالعی، محمد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران Q-6109-2019
102 عادلی، زینب دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه قزوین ایران  
103 عبادی، هادی دانشگاه رازی  کرمانشاه ایران  
104 عباس زاده، شهاب دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران  
105 عبدالهی، مجید دانشگاه پیام نور  تهران ایران  
106 عزیزی، محمد مهدی دانشگاه تهران تهران ایران  
107 عظیمی، نورالدین دانشگاه گیلان رشت ایران  
108 علاء الدینی، پویا دانشگاه تهران تهران ایران  
109 علیپور، میثم دانشگاه بجنورد بجنورد ایران  
110 علیزاده، هوشمند دانشگاه کردستان سنندج ایران V-1336-2017
111 علیقلی زاده، ناصر دانشگاه مازندران ساری ایران  
112 علوی پناه، سید کاظم دانشگاه تهران تهران ایران ABA-6179-2020
113 غفاری گیلانده، عطا دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران  
114 فارسی محمدی پور، علیرضا دانشگاه کردستان سنندج ایران  
115 فاروقی، دکتر فرزین دانشگاه کردستان سنندج ایران  
116 فریادی، شهرزاد دانشگاه تهران تهران ایران T-2936-2018
117 فرجی راد، خدر پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی تهران ایران  
118 فرج زاده، منوچهر دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران AAC-2071-2019
119 فرجی سبکبار، حسنعلی دانشگاه تهران تهران ایران R-1426-2017
120 فنی، زهره دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران  
121 قادرزاده، امید دانشگاه کردستان سنندج ایران  
122 قادرمزی، حامد دانشگاه خوارزمی تهران ایران  
123 قدمی، مصطفی دانشگاه مازندران ساری ایران  
124 قربانیان.، مهشید دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران S-8785-2018
125 قره‌بگلو، مینو دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران AAF-2806-2021
126 قلعه نویی، محمود دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران ABD-6517-2020
127 قهرمانی، هومن  دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران  
128 کاظمیان، غلامرضا دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران  
129 کبگانی، محمد دانشگاه شیراز شیراز ایران  
130 کریمی، محمد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران Z-5596-2019
131 کرمانشاهی، شهاب الدین دانشگاه تهران تهران ایران  
132 کریمی مشاور، مهرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران O-8740-2019
133 کلانتری، محسن دانشگاه زنجان زنجان ایران F-2439-2018
134 کلهرنیا، بیژن دانشگاه رازی زنجان ایران  
135 کهزادی، سالار دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه سنندج ایران  
136 یگانه، منصور دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران W-1607-2019
137 لطفی، سهند دانشگاه شیراز شیراز ایران AAT-9852-2020
138 لطفی، صدیقه دانشگاه مازندران ساری ایران AAO-1240-2020
139 لک.، آزاده دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران  
140 ماجدی، حمید دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران  
141 محمدی، اکبر دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا  بویین زهرا ایران  
142 محمدی، جمال دانشگاه کردستان سنندج ایران  
143 محمدی، حمید دانشگاه یزد یزد ایران  
144 محمدی، علیرضا دانشگاه محققی اردبیل اردبیل ایران  
145 مدیری، آتوسا دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران  
146 میرغلامی، مرتضی دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران  
147 میر کتولی، جعفر دانشگاه گلستان گرگان ایران  
148 مطوف، شریف دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران  
149 مظلومی، مهرداد دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین قزوین ایران  
150 معصومی، میثم دانشگاه تهران تهران ایران  
151 معینی، سید مهدی پژوهشگر مسائل شهری تهران ایران  
152 مفیدی شمیرانی، سید مجید دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران S-6243-2018
153 مقدم، شهرزاد دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران  
154 مقصودی، مهران دانشگاه تهران تهران ایران  
155 ملک، محمد رضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران ایران AAK-3822-2020
156 ملکشاهی، غلامرضا دانشگاه مازندران ساری ایران  
157 ممدوحی، امیر رضا دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران AAD-9812-2019
158 منتظرالحجه.، مهدی دانشگاه یزد یزد ایران  
159 منصوری، سیّد امیر دانشگاه تهران تهران ایران  
160 منوچهری، صلاح الدین دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان ایران  
161 مهدوی نژاد، محمد جواد دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران H-8187-2017
162 موحد، علی دانشگاه خوارزمی تهران ایران AAZ-2594-2020
163 مولانایی، صلاح الدین دانشگاه کردستان سنندج ایران  
164 نژاد ابراهیمی، احد دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران G-8559-2018
165 نسترن، مهین دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران  
166 نظری، فرهاد دانشگاه ایوان کی تهران ایران  
167 نظم فر، حسین دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران X-7271-2018
168 نقدی، اسداله دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران  
169 نوریان، فرشاد دانشگاه تهران تهران ایران S-3142-2017
170 هاشم پور، رحیم دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین ایران  
171 ویسی، صلاح الدین دانشگاه کردستان سنندج ایران AAZ-7985-2020  
172 یوسفی، زاهد دکتری تخصصی- مدرس دانشگاه تهران ایران AAF-4086-2021