آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1480
تعداد پذیرش 146
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1131
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 805

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 383
تعداد مشاهده مقاله 675495
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1688682
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 46 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 228 روز
درصد پذیرش 10 %