آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1432
تعداد پذیرش 137
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1097
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 785

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 374
تعداد مشاهده مقاله 628318
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1646000
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 244 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 46 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 10 %