آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1613
تعداد پذیرش 168
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1230
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 877

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 405
تعداد مشاهده مقاله 773757
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1800513
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 225 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 232 روز
درصد پذیرش 10 %