آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1359
تعداد پذیرش 118
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1040
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 754

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 356
تعداد مشاهده مقاله 590764
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1606917
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 46 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 195 روز
درصد پذیرش 9 %