آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3536
تعداد پذیرش 317
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2608
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1874

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 332
تعداد مشاهده مقاله 542247
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1524434
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 9 %