آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1577
تعداد پذیرش 162
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1203
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 856

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 399
تعداد مشاهده مقاله 742786
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1765548
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 232 روز
درصد پذیرش 10 %