آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1541
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1179
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 840

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 393
تعداد مشاهده مقاله 709716
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1726765
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 231 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 233 روز
درصد پذیرش 10 %