شهر اسلامی-ایرانی
تبیین رفتار آکوستیکی و کیفیت منظر صوتی راسته‌های بازار تبریز مبتنی بر ارزیابی‌های عینی و ذهنی

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی

دوره 10، شماره 39 ، مرداد 1400، ، صفحه 83-98

https://doi.org/10.34785/J011.2021.714

چکیده
  منظر صوتی حوزه­ای از مطالعات شهری است که به کیفیت صدای شنیده­شده در فضاهای شهری می­پردازد و متأثر از شاخصه­های متعددی است. یکی از این شاخصه­ها رفتار آکوستیکی فضاست که وابسته به ویژگی­های محیطی فضاست. تراز فشار صوت و زمان واخنش(پایداری صدا پس از تولید صدا) دو مؤلفه­ای هستند که روشن­کننده رفتار آکوستیکی فضاها هستند. کیفیت ...  بیشتر