پایداری شهری
مقایسه کیفیت کالبدی زندگی در بحران های همه‌گیری از نگاه ساکنان (مورد مطالعه: محله های مسکونی معاصر ایران در همه گیری کووید 19)

علی ریاحی دهکردی؛ مهدی منتظرالحجه

دوره 12، شماره 46 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 63-77

https://doi.org/10.34785/J011.2023.006

چکیده
  محلات در همه‌گیری ویروس کرونا می‌توانند با بالا بردن کیفیت زندگی ساکنین نقش مهمی در  مقابله با ویروس داشته باشند.  از میان ابعاد مؤثر بر کیفیت زندگی در محلات، بعد کالبد به دلیل دخیل بودن در ساماندهی محیط و پاسخگویی به  نیازهای ساکنین به‌منظور خودکفایی محلات ، جلوگیری از رفت‌وآمد به داخل شهرها  و کاهش تراکم جمعیتی در مراکز ...  بیشتر