برنامه ریزی منطقه ای
تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی

دوره 3، شماره 11 ، مرداد 1393، ، صفحه 63-74

چکیده
  امروزه شهرنشینی منطقه محور به ‌عنوان پدیده‌ای در حال رشد و فراگیر در مباحث برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های شهری مطرح است. این پژوهش با هدف ارائه فرایند تعیین مناطق شهر بنیاد، سعی در ارائه گفتمانی واقع‌گرایانه و تبیین روش شناسایی مناطق شهر بنیاد دارد. بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به سئوالات زیر می‌باشد: 1. چگونه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش چندمرکزیتی مجموعه های شهری کشور؛ نمونه موردی: مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری

اسفندیار زبردست؛ مجتبی شهابی شهمیری

دوره 2، شماره 8 ، آذر 1392، ، صفحه 47-58

چکیده
  در سال¬های اخیر مفهوم توسعه چندمرکزی به عنوان یک ابزار برنامه¬ریزی برای ارتقا رقابت¬مندی، انسجام اجتماعی و پایداری محیطی مناطق پیشنهاد شده است. علیرغم اینکه، مفهوم چندمرکزی به عنوان یک هدف مطلوب برنامه¬ریزی عنوان شده، مطالعات تجربی اندکی برای آزمون مطلوبیت به کارگیری این مفهوم صورت گرفته است . علاوه بر این، مطالعات تجربی ...  بیشتر